EL GRUP ESP PROMOTOR, amb ESP RENTING, va destinant i acumulant cada any, una cartera de propietats immobiliàries exclusivament per llogar:

Oficines, Habitatges i Terrenys.


A més disposem de maquinària de lloguer per a la construcció: Camions, Bombes de formigó, Gruas, Buldo-Excavadors, Encofrats, Bastides, Elevadors, Utilitaris, etc. Contacti amb nosaltres:

Esp-Renting@Esp-Promotor.com